About club

Historie

Skupina nadšenců pod vedením ing.Miroslava Wośe, ing.Břetislava Nezvala, Pavla Mesároše, Evy Wojaczkové, Jaroslava Janického Olgy Wachtarczykové, Ladislava Hořáka a Bronislavy Kokotkové zakládají pod křídly TJ Spartak Kovona plavecký oddíl, který byl registrován k 30.6.1970 na OV čSTV Karviná. V roce 1977 přebírá vedení František Szebesta, který pokračoval v započatém formování oddílu a trenérského kádru. V té době má oddíl 70 členů a svou činnost vyvíjí na letním koupališti v Karviné a na krytém bazénu v 20 km vzdáleném Havířově. Od roku 1986 je do čela postaven Valter Kocur, který v roce 1988 přivádí oddíl na krytý 25 m bazén v Karviné. Tato skutečnost výrazně ovlivnila výši členské základny a výkonnost plavců. Po problémech s profinancováváním činnosti oddílu mateřskou TJ se oddíl osamostatnil a bylo založeno občanského sdružení s názvem Kosatky Karviná-oddíl plavání,o.s.
21.10.2015 oddíl přejmenován na Kosatky Karviná-oddíl plavání, z.s.

Vedení

Správní rada

 • Ing. Vladislav Tytko – předseda správní rady
 • Ing. Tomáš Kałuža – místopředseda správní rady
 • Šárka Musilová – člen správní rady

Kontrolní komise

 • Piotr Wałoszek
 • Mgr. Radomíra Zwettlerová
 • Jiří Kristl

Trenéři

Závodní plavání

 • Závodní 1: Zwettlerová Radomíra – III.tř., Haasová Jana
 • Závodní 2: Fukala Pavel – III.tř., Michal Janík – III.tř.
 • Závodní 3: Woś Miroslav – III.tř.
 • Závodní 4: Wałoszek Piotr – III.tř., Kałuža Tomáš – III.tř.
 • Závodní 5: Kristl Jiří– I.tř.

Základní plavání

 • Základní 1-3: Kristlová Ivana – III.tř., Macháčková Veronika, Franková Eliška
 • Základní 4-5: Kosydarová Klára – III.tř., Kasperlíková Aneta – III.tř., Tomeček Ondřej – III. tř.

Kondiční plavání

 • 1.dráha: Malcher Heřman – II.tř.
 • 2.dráha: Musilová Šárka – III.tř.
 • 3.dráha: Tytko Vladislav – III.tř.
 • 4.dráha: Zwettlerová Radomíra – III.tř.
 • 5.dráha: Veselka Tomáš – III.tř.
 • 6.dráha: Tomeček Ondřej – III. tř.
 • 7.dráha: Kasperlíková Aneta – III.tř., Macháčková Veronika
 • 8.dráha: Kosydarová Klára– III.tř.,  Haasová Jana

Aqua aerobik

 • Ćmoková Andrea – Cv., Kałužová Renata – III. tř.

Rozhodčí

Rozhodčí 1.třídy

 • Kałuža Tomáš – FINA

Rozhodčí 2.třídy

 • Fukala Pavel, Hudzietz David, Kristl Jiří, Szebesta František, Tytko Vladislav, Zwettlerová Radomíra, Wałoszek Piotr, Kałužová Renata, Musilová Šárka

Rozhodčí 3.třídy

 • Červená Taťána, Fryz Vojtěch, Haasová Jana, Janík Michal,  Kasperlík Ivo, Kasperliková Aneta, Kristlová Ivana, Krzyžanková Gabriela, Krzyžanková Michaela, Landecký Jan, Malcher Heřman, Raszyková Janina, Smugala Adam, Tomeček Ondřej, Tomeček Petr, Woś Miroslav, Zwettler Tomáš