About club

Historie

Skupina nadšenců pod vedením ing.Miroslava Wośe, ing.Břetislava Nezvala, Pavla Mesároše, Evy Wojaczkové, Jaroslava Janického Olgy Wachtarczykové, Ladislava Hořáka a Bronislavy Kokotkové zakládají pod křídly TJ Spartak Kovona plavecký oddíl, který byl registrován k 30.6.1970 na OV čSTV Karviná. V roce 1977 přebírá vedení František Szebesta, který pokračoval v započatém formování oddílu a trenérského kádru. V té době má oddíl 70 členů a svou činnost vyvíjí na letním koupališti v Karviné a na krytém bazénu v 20 km vzdáleném Havířově. Od roku 1986 je do čela postaven Valter Kocur, který v roce 1988 přivádí oddíl na krytý 25 m bazén v Karviné. Tato skutečnost výrazně ovlivnila výši členské základny a výkonnost plavců. Po problémech s profinancováváním činnosti oddílu mateřskou TJ se oddíl po založení občanského sdružení s názvem Kosatky Karviná-oddíl plavání,o.s. osamostatnil.
21.10.2015 oddíl přejmenován na Kosatky Karviná-oddíl plavání, z.s.

Vedení

Správní rada

 • Ing. Vladislav Tytko – předseda správní rady
 • Ing. Tomáš Kałuža – místopředseda správní rady
 • Šárka Musilová – člen správní rady

Kontrolní komise

 • Mgr. Taťána Červená
 • Valter Kocur
 • Jiří Kristl

Trenéři

Výkonnostní plavání

 • Výkonostní 1: Kristl Jiří– I.tř.
 • Výkonostní 2: Wałoszek Piotr – III.tř., Hudzietz David – III.tř., Kałuža Tomáš – III.tř.

Zdokonalovací plavání

 • 2.dráha: Zwettlerová Radomíra – III.tř., Haasová Jana
 • 3.dráha: Fukala Pavel – III.tř.
 • 4.dráha: Woś Miroslav – III.tř., Fryz Vojtěch – III.tř.

Základní plavání

 • Základní 1-3: Macháčková Veronika, Molnárová Valerie
 • Základní 4-5: Kosydarová Klára, Tomeček Ondřej

Kondiční plavání

 • 1.dráha: Kasperlík Ivo – III.tř.
 • 2.dráha: Kocur Valter – II.tř.
 • 3.dráha: Zwettlerová Radomíra – III.tř.
 • 4.dráha: Malcher Heřman – II.tř.
 • 5.dráha: Veselka Tomáš – III.tř.
 • 6.dráha: Haasová Jana – III. tř.
 • 7.dráha: Kosydarová Klára
 • 8.dráha: Fryz Vojtěch – III.tř, Tomeček Ondřej – III. tř.

Aqua aerobik

 • Ćmoková Andrea – Cv., Kałužová Renata – III. tř.

Rozhodčí

Rozhodčí 1.třídy

 • Kałuža Tomáš – FINA, Kocur Valter

Rozhodčí 2.třídy

 • Fukala Pavel, Hudzietz David, Kristl Jiří, Szebesta František, Tytko Vladislav, Zwettlerová Radomíra

Rozhodčí 3.třídy

 • Červená Taťána, Fryz Vojtěch, Haasová Jana, Janík Michal, Kałužová Renata, Kasperlík Ivo, Kasperliková Aneta, Kristlová Ivana, Krzyžanková Gabriela, Krzyžankový Michaela, Landecký Jan, Malcher Heřman, Musilová Šárka, Raszyková Janina, Smugala Adam, Tomeček Ondřej, Tomeček Petr, Valachová Lada, Valachová Valerie, Vrtělka Radim, Woś Miroslav, Zwettler Tomáš