Podpora MŠMT

V roce 2017, jsme získali finanční podporu z Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt s názvem „Výuka plavání, zdokonalování plaveckých dovedností dětí a mládeže a zajišťování plaveckých závodů v roce 2017“

Program je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže.

V rámci projektu byla finacována trenérská činnost našich trenérů dětí a mládeže do 18 let a byly nakoupeny plavecké pomůcky a oblečení pro děti a mládež do 18let.